KURZ OŠETŘENÍ VČELSTEV AEROSOLEM

P o z v á n k a na kurz

Vážení přátelé, včelařský spolek v Táboře pořádá pro včelaře kurz technického směru. Kurz je zaměřen na zásady boje s varroázou a použití aerosolové techniky. Přednáší učitel včelařství Ing. Josef Mindl. Seznámení s aerosolovou technikou provede Karel Jeřábek.

Kurz se uskuteční v pátek dne10.6.2016 od 15.oo hodin v klubovně Táborského spolku včelařů na tř. 9. května1283. Zveme především členy, kteří ošetření včelstev provádí a používají také AER techniku.
Přeji stále krásné dny pro vaše včeličky.
Za včelařský spolek v Táboře Karel Jeřábek