ODBĚR MĚLI 2019

Odběr měli a spadu ze dna úlů od všech chovatelů včel za účelem zjištění napadení včelstev roztočem Varroa jacobsoni proběhne dne 8 a 9. 2019 v klubovně Táborského spolku. V pátek od 14 do 18. hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Toto vyšetření je pro chovatele včel nařízeno Inspektorátem Státní veterinární správy a je hrazeno státem. Měl je nutno odebrat ze všech úlů a vytvořit směsný vzorek vždy na každém stanovišti. Vzorky měli odevzdat vysušené a uzavřeny prodyšným obalem (kelímek uzavřený punčochou) označen jmenovkou a počtem včelstev.

Antonín Novotný zdravotní referent spolku.