Včelařská výstava 2014

Táborští  včelaři uspořádali ve dnech 4. 4. – 28. 5. 2014 výstavu u příležitosti 120. výročí založení včelařského spolku v Táboře.

Díky vstřícnosti vedení Husitského muzea v Táboře byla expozice umístněna v galerii Staré radnice.  Otevření této výstavy bylo zahájeno vernisáží v gotickém sále této radnice.

Návštěvníci si mohli prohlédnout včelařské pomůcky a potřeby od nejstarších po nové, moderní zařízení. Celou výstavou návštěvníky provedl soubor metodických plakátů, který vysvětlil zákonitosti života včel a práci včelařů.  K vidění byl prosklený úl, kde mohli návštěvníci sledovat život včel v jejich obydlí. Každý si mohl vyplnit soutěžní lístek, kde si ověřil své znalosti o práci a životě včel.