VČELAŘSKÉ MEDOBRANÍ

Akce se uskuteční v zahradě Masarykova domu v Táboře v sobotu 13.6.2015 od 9 do 14 hodin.

Program

Ukázka odvíčkování plástů a vytáčení medu.

Ochutnávka medů a medoviny.

Ochutnávka chleba s máslem a medem.

Ukázka úlů a medometů.

Ukázka včel v proskleném úle.

Včelí produkty.

Dětská včelí výstava na paspartech.

Soutěž pro děti –

* házení míčků do panáka

* házení kruhů na hvězdy a kužele

* košíková

Pořádají táborští včelaři, vstup zdarma