VÝROČNÍ SCHŮZE 2016

Výroční schůze 2016

 

Výroční členská schůze Táborského včelařského spolku se uskuteční v sobotu dne 30.1.2016

v hotelu Relax u Drsů od 9 hodin.

 

Navržený program:

 

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti spolku za rok 2015
 3. Zpráva o hospodaření spolku za rok2015
 4. Zpráva revizní komise
 5. Zpráva o nákazové situaci včelstev
 6. Připomínky k předneseným zprávám
 7. Seznámení s nově přijatými členy
 8. Přestávka na občerstvení
 9. Seznámení s plánem činností na rok 2016
 10. Všeobecná diskuse
 11. Zhodnocení a závěr

 

Srdečně vás zve František Vokroj předseda spolku