Metodika kontroly zdraví včel v r. 2022

Dle opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ČR z prosince 2021 vyplývají pro včelaře v r. 2022 povinnosti při potírání moru včelího plodu a varroázy. Oproti předchozímu roku se mění povinnost provést rozbor měli na mor včelího plodu před přemístěním nebo kočováním včelstev už při přemístění na vzdálenost větší než 3 km.

Zde jsou všechny úkony stanovené pro rok 2022:

Povinné úkony hrazené ze státního rozpočtu:

  • MOR VČELÍHO PLODU – vyšetření směsných vzorků měli v rizikových oblastech po 2 letech od zrušení ochranného pásma mimo současná ochranná pásma. Jeden směsný vzorek měli za stanoviště může obsahovat měl maximálně z 25 včelstev.
  • MOR VČELÍHO PLODU – vyšetření směsných vzorků měli nebo vzorků včel ošetřující plod od všech včelstev na všech stanovištích v ochranném pásmu. Určeno mimořádným opatřením Státní veterinární správy.
  • VARROÁZA – vyšetření směsných vzorků veškeré zimní měli od všech včelstev na stanovišti. Vzorky nesmí obsahovat léčebný spad a odebírají se nejméně 30 dnů ode dne vložení čistých podložek na dno úlů. Termín odevzdání nejpozději do 15.02.2022 na Okresní veterinární správě prostřednictvím ZO ČSV.

Povinné a preventivní úkony hrazené chovatelem včel:

  • MOR VČELÍHO PLODU – vyšetření směsných vzorků měli za všech včelstev na stanovišti před přemístěním včelstev nebo před kočováním včelstev na vzdálenost větší než 3 km. Podložky k odběru měli musí být minimálně 14 dní na dně úlu. Jeden směsný vzorek smí obsahovat měl maximálně z 25 včelstev.
  • VARROÁZA – na základě intenzity varroázy z vyšetření zimní měli se při nálezu vyšším než 3 roztoči průměrně na jedno včelstvo provádí předjarní ošetření všech včelstev na stanovišti. Vyšetření musí být provedeno co nejdříve a nejpozději do 15.04.2022. Včelař je povinen vést záznam o ošetření včelstev.
  • VARROÁZA – chovatel je povinen provádět průběžný monitoring varroázy u včelstev a případně napadená včelstva léčit registrovanými veterinárními léčivými přípravky v souladu s příbalovou informací (letní ošetření).