Značení včelích matek

Značení včelích matek má více účelů. Jednak ukazuje na stáří matky (barva vyjadřuje rok narození), jednak lze matku mezi včelami snadněji najít, a konečně nalezneme-li matku bez označení, je jisté, že nejde o matku původní, např. že včely provedly tichou výměnu, nebo jde o matku náhradní (po vyrojení včelstva).

Nový systém značení je u nás zaveden od roku 2000 zákonem č. 154/2000 Sb. a vyhláškou č. 471/2000 Sb. a je mezinárodní, používaný ve většině států.

Pro letopočet, který končí číslicí:

0 nebo 5  se používá barva   modrá

1 nebo 6  se používá barva   bílá

2 nebo 7  se používá barva   žlutá

3 nebo 8  se používá barva   červená

4 nebo 9  se používá barva   zelená

Šlechtitelské a rozmnožovací chovy matek používají pro svoji evidenci toto barevné označení doplněné číslicemi 1 až 99.

Tento systém značení pomocí barev lze doplnit přistřižením křídla matky. V sudém roce se přistřihne pravé křídlo, lichém roce levé křídlo. Křidélko zkracujeme zpravidla nejméně o 1/3. Toto nám také usnadní snadné sbrání rojů, protože takto označená původní matka není schopna při vyrojení řádného letu. Roj se usadí nedaleko a ne tak vysoko.