Registrované přípravky k léčení

K léčení varroázy jsou určeny následující registrované přípravky:

Apiguard 25 % gel, 12,5 g účinné látky, reg. č. 99/003/10-C

Gabon PF 90 mg, proužek do úlu, reg. č. 96/088/09-C

Formidol 41 gr, desky do úlu, reg. č. 99/051/09-C

Formidol 81 gr, desky do úlu, reg. č. 96/044/14-C

MP-10 FUM 24 mg/ml, fumigantní roztok do úlu, reg. č. 96/090/09-C

M1-AER 240 mg/ml, koncentrát pro roztok k léčebnému ošetření včel, reg. č. 96/089/09-C

Variodol 125 mg/ml, roztok k léčebnému ošetřeni včel, reg. č. 96/238/94-C

Tymovar 15 gr (12,5g účinné látky), proužky do úlu, reg. č. 96/060/10-C

Volně prodejné jsou Formidol 41 gr a Formidol 81 gr (kyselina mravenčí) – výrobce doporučuje při vložení do úlu dodržet vnější teplotu nad 20 °C. Je možné jej používat opakovaně.

Apiguard – výrobce nedoporučuje jeho používání, pokud denní teploty po celou dobu aplikace, tedy 2 x 14 dnů, s výměnou vložení balení přípravku, jsou nižší než 15 °C.  A zároveň upozorňuje, že se léčivo nesmí používat během snůšky, možné nepříznivé ovlivnění chuti medu.

Tymovar – doba vložení je stanovena na 3-4 týdny s doporučením opakování, tedy 6-8 týdnů. Při vnějších teplotách neklesajících pod 15 °C a nestoupajících nad 30 °C. Výrobce upozorňuje, že plásty, které byly během léčby přítomny v úlu, se nesmí vytáčet v průběhu následujícího jara a Tymovar nepoužívat před a během snůšky.