Historie

Vznik včelařského spolku v Táboře.

Dne 13. ledna roku 1894 uveřejnil časopis “Český jih” následující zprávu:
Pánům včelařům!
Aby včelaření v naší krajině se osvěžilo, povstalo a zvelebilo, hodlají podepsaní zříditi včelařský spolek.
Kdo by této myšlence přál, přihlaš se u podepsaných nejdele do konce ledna 1894. Bude-li přihlášek dostatek, oznámí se den schůze a ustanoví se vše potřebné k zřízení spolku, jehož vzniku zdar!
V Plané nad Lužnicí podepsáni: Jan Boháč učitel a Čeněk Bílek farář.

Ustavující schůze včelařského spolku v Táboře se konala dne 11. února 1894 za přítomnosti 19 včelařů.
Svolavatel pan učitel Boháč oslovil přítomné a vysvětlil jaké pohnutky jej vedou k založení spolku. Navrhl stanovy, které byly po malých úpravach schváleny a poté zákonodárné moci ku schválení dány.
Na první valné hromadě dne 3. června 1894 za přítomnosti 42 včelařů byl zvolen předseda a další činovníci spolku. Příspěvek do spolkové kasy byl stanoven 50 grejcarů ročně. Navrženo bylo pořádání besed na včelínech a účast na včelařských výstavách.
Z kroniky táborských včelařů