Metodika kontroly zdraví včel v r. 2021

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2021.

Povinné a preventivní úkony hrazené ze státního rozpočtu:

  • MOR VČELÍHO PLODU (monitoring po 2 letech) – vyšetření směsných vzorků měli v rizikových oblastech (po 2 letech od zrušení ochranného pásma) mimo součastná ochranná pásma. Jeden směsný vzorek měli za stanoviště může obsahovat měl maximálně z 25 včelstev.
  • MOR VČELÍHO PLODU (vyšetření v ochranném pásmu) – vyšetření směsných vzorků měli nebo vzorků včel ošetřující plod od všech včelstev na všech stanovištích v ochranném pásmu. Určeno nebo nařízeno mimořádnými veterinárními opatřeními.
  • VARROÁZA (zimní měl) – vyšetření směsných vzorků veškeré zimnní měli od všech včelstev na stanovišti. Vzorky nesmí obsahovat léčebný spad a odebírají se nejméně 30 dnů ode dne vložení čistých podložek na dno úlů. Termín odevzdání nejpozději do 15.02.2021 na OVS.

Povinné preventivní a diagnostické úkony hrazené chovatelem včel.

  • MOR VČELÍHO PLODU (přemístění včelstev, kočování) – vyšetření směsných vzorků měli za všech včelstev na stanovišti (jeden směsný vzorek smí obsahovat měl maximálně z 25 včelstev. Vyšetření nesmí být starší 4 měsíců (ode dne odběru vzorků).
  • Před přemístěním včelstev na vzdálenost větší než 10 km.
  • V případě kočovných včelstev na zimovacim stanovišti.
  • VARROÁZA (předjarní ošetření) – na základě intenzity varroázy z vyšetření zimní měli se při nálezu vyšším než 3 roztoči průměrně na jedno včelstvo provádí ošetření všech včelstev na stanovišti. Vyšetření musí být provedeno co nejdříve a nejpozději do 15.04.2021.
  • VARROÁZA (letní ošetření) – toto ošetření všech kočujících včelstev se provádí po 01.06.2021, nejpozději do 14 dnů po každém návratu na zimovací stanoviště.

Nově se ukládá chovatelům včelstev při přesunu včelstev na vzdálenost delší než 10 km mít tato včelstva vyšetřena na mor včelího plodu. Původní nařízení bylo při přesunu včelstev mimo katástrální území.