CO MUSÍ UDĚLAT KAŽDÝ VČELAŘ

Každý chovatel včel musí být podle zákona č. 154/2000 Sb. registrován u Českomoravské společnosti chovatelů a.s. (ČMSCH) se sídlem v Hradištku. Zde podává žádost o registraci. 

Chovatel žádá o přidělení Registračního čísla chovatele a Registračního čísla stanoviště.

Do žádosti uvede své jméno a příjmení, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, telefon a e-mail.

Dále žadatel uvede údaje o stanovišti včel – číselný kód katastrálního území a parcelní číslo.

Žádost pošle písemně na adresu:

Českomoravská společnost chovatelů a.s., pracoviště ústřední evidence včel, Benešovská 123, 252 09 Hradišťko

nebo elektronicky na e-mail: uevcely@cmsch.cz

Telefon: 257 896 210

Po potvrzení registrace z ČMSCH přijde chovatel do klubovny spolku ČSV, ZO Tábor na adrese 9. května 1283, Tábor, e-mail: zotabor@vcelarstvi.cz.

Zde vyplní přihlášku člena ČSV, ZO Tábor a formulář sloužící k vedení evidence členů. Evidenci členů ČSV, ZO Tábor, a to v Centrálním informačním systému CIS.

Členství v ČSV vzniká přijetím za člena výborem základní organizace a zaplacení členského poplatku. Každému členu je zasílán časopis Včelařství jako základní informační nástroj ČSV. Další informace o činnosti spolku a připravovaných akcích v průběhu roku v ČSV, ZO Tábor bude dostávat prostřednictví důvěrníka nebo formou SMS správ.

Další informace lze získat ze spolkového webu www.vcelaritabor.cz.

Vladimír Pfeifer, správce CIS v ČSV, ZO Tábor