NOVINKY

—————————————————————————————————————————

V sekci Pozvánky na akce a přednášky naleznete pozvánky na 3 aktuální přednášky, týkající se včel, včelaření a medu.

—————————————————————————————————————————

Členská schůze

ZO ČSV Tábor srdečně zve všechny členy spolku na výroční členskou schůzi, která se uskuteční v sobotu 17. února 2024 od 10:00 hodin v sále restaurace Na Pěkné vyhlídce v Táboře – Čekanicích. Účastníkům schůze bude jako obvykle poskytnut oběd, hrazený z prostředků spolku.

—————————————————————————————————————————

Odběr měli

Ve čtvrtek 01.02.2024 od 15 do 17 hodin a v sobotu 03.02.2024 od 8 do 10 hodin bude v klubovně včelařského spolku v Táboře od jednotlivých členů – včelařů vybírána měl za účelem vyšetření na výskyt roztoče Varroa destructor. Vyšetření je povinné pro všechny včelaře. Nečlenové našeho spolku si musí zajistit vyšetření měli u veterinární správy sami a na svoje náklady. Měl, prosím, přineste v prodyšném obalu (nejlépe plastový kelímek zakrytý řídkou textilií).

Při odevzdání měli si mohou včelaři do vlastní nádoby odebrat zdarma Bee – Save, přípravek k dezinfekci úlů a včelařských pomůcek. Dále budou přijímány objednávky na léčivo pro letošní rok.

—————————————————————————————————————————–

Výplata dotace

ZO ČSV Tábor obdržela od SZIF dotace pro včelaře 1.D. Včelaři, kteří požádali o zaslání dotace na účet, ji mají již na svém účtu. Peníze v hotovosti budou vypláceny ostatním členům v úterý 16.01.2024 od 15 do 17 hodin v klubovně včelařského spolku v Táboře v ul. 9. května. Peníze budou předány pouze žadatelům o dotaci; jiné osobě bude hotovost předána pouze při předložení plné moci (nemusí být ověřená).

—————————————————————————————————————————–

Vyvíječ aerosolu

Milí včelaři, přístroj na fumigaci aerosolem si lze vypůjčit u některých členů výboru, konkrétně u Antonína Novotného (tel. 605 934 076), Lukáše Svobody (tel. 725 585 374), Petra Beneše (tel. 728 513 552) a Josefa Mareše (tel. 604 831 403).

——————————————————————————————————————————

Oznámení

S hlubokým zármutkem Vám oznamujeme, že dne 29.11.2023 zemřel náhle ve věku 72 let přítel Vladimír Pfeifer, člen výboru našeho včelařského spolku a skvělý člověk. Se zesnulým se rozloučíme ve čtvrtek dne 07.12.2023 od 11:00 hodin v obřadní síni táborského krematoria. Čest jeho památce.

——————————————————————————————————————————

V sekci Pozvánky na akce a přednášky naleznete pozvánku na kurz pro začínající včelaře, pořádané učitelem včelařství Ladislavem Neradem.

——————————————————————————————————————————

Přijímání žádostí o dotaci 1.D

Žádosti o dotaci 1.D. přijímá náš spolek do 15.10.2023. Žádost můžete vložit do naší poštovní schránky na adrese 9. května 1283, Tábor, nebo předat zde osobně při schůzi výboru dne 04.10.2023 od 18 do 19 hodin.

——————————————————————————————————————————

V sekci Pozvánky na akce a přednášky naleznete pozvánku na aktuální přednášku, týkající se včelaření.

——————————————————————————————————————————

Členská schůze

ZO ČSV Tábor srdečně zve všechny členy spolku na výroční členskou schůzi, která se uskuteční v sobotu 11. února 2023 od 10:00 hodin v sále restaurace Na Pěkné vyhlídce v Táboře – Čekanicích. Účastníkům schůze bude jako obvykle poskytnut oběd, hrazený z prostředků spolku.

—————————————————————————————————————————–

Odběr měli

Ve středu 01.02.2023 od 15 do 18 hodin a v sobotu 04.02.2023 od 8 do 11 hodin bude v klubovně včelařského spolku v Táboře od jednotlivých členů – včelařů vybírána měl za účelem vyšetření na výskyt roztoče Varroa destructor. Vyšetření je povinné pro všechny včelaře. Nečlenové našeho spolku si musí zajistit vyšetření měli u veterinární správy sami a na svoje náklady. Měl, prosím, přineste v prodyšném obalu, označeném údaji včelaře (jméno, číslo včelaře, umístění stanoviště, číslo stanoviště, počet včelstev, od kterých byla měl odebrána).

Při odevzdání měli budou přijímány objednávky na léčivo pro letošní rok.

—————————————————————————————————————————–

Výplata dotace

ZO ČSV Tábor obdržela od SZIF dotace pro včelaře 1.D. Včelaři, kteří požádali o zaslání dotace na účet, ji mají již na svém účtu. Peníze v hotovosti budou vypláceny ostatním včelařům v sobotu 14.01.2023 od 8 do 10 hodin v klubovně včelařského spolku v Táboře v ul. 9. května. Peníze budou předány pouze žadatelům o dotaci; jiné osobě bude hotovost předána pouze při předložení plné moci (nemusí být ověřená).

—————————————————————————————————————————–

Milí včelaři, přístroj na fumigaci aerosolem si lze nyní vypůjčit u některých členů výborů v jejich bydlišti, konkrétně u Josefa Mareše, Antonína Novotného, Vladimíra Pfeifera a Petra Beneše.

——————————————————————————————————————————

S hlubokým zármutkem Vám oznamujeme, že dne 10.11.2022 zemřel po těžké nemoci ve věku 78 let přítel Karel Jeřábek, bývalý dlouholetý předseda našeho včelařského spolku. Se zesnulým se rozloučíme ve středu dne 16.11.2022 od 12:30 hodin v obřadní síni táborského krematoria. Čest jeho památce.

——————————————————————————————————————————

Vážení včelaři, přístroj na fumigaci aerosolem si lze vypůjčit v kanceláři spolku v Táboře v době konání schůze výboru ve středu dne 07.12.2022 od 18:00 do 19:30.

——————————————————————————————————————————

Milí včelaři, členské příspěvky na rok 2023 můžete hotově zaplatit v klubovně spolku v Táboře v ul. 9. května ve středu 02.11.2022 od 15 do 19 hodin.

Členský příspěvek můžete zaplatit i převodem na účet spolku č. 2500857552/2010, jako variabilní symbol uveďte své 6místné číslo chovatele.

Částku členského příspěvku lze spočítat dle vzorce 500 + 16 x P (Kč), přičemž P je počet včelstev chovatele, a to v počtu včelstev, který chovatel hlásil v září t. r. Českomoravské společnosti chovatelů, případně v počtu včelstev, na který žádal letos o dotaci od SZIF (obě čísla musí být totožná).

Členský příspěvek je povinen zaplatit i včelař momentálně bez včel, a to v částce, jako by měl 1 včelstvo.

—————————————————————————————————————————–

V sekci Pozvánky na akce a přednášky naleznete pozvánku na Den zemědělců na školním statku Měšice, který se bude konat v sobotu 8. října 2022.

——————————————————————————————————————————

V sekci Pozvánky na akce a přednášky naleznete pozvánku na srpnový zájezd na jižní Moravu, pořádaný ZO ČSV Soběslav.

——————————————————————————————————————————

V sekci Pozvánky na akce a přednášky naleznete pozvánku na tradiční včelařskou akci u Řehořů v Chotěmicích.

——————————————————————————————————————————

Zrušení přednášky

Přednáška MVDr. Kamlera, která se měla uskutečnit 15.03.2022 od 17 hodin v Táboře – Čekanicích, se bez náhrady ruší pro nemoc lektora.

——————————————————————————————————————————

Výroční členská schůze

ZO ČSV Tábor srdečně zve všechny členy na výroční členskou schůzi, která se uskuteční v sobotu 12. března 2022 od 10:00 hodin v sále restaurace Na Pěkné vyhlídce v Táboře – Čekanicích. Účastníkům schůze bude jako obvykle poskytnut oběd, hrazený z prostředků spolku.

——————————————————————————————————————————

Přednášky

V sekci Pozvánky na akce a přednášky naleznete pozvánky na aktuální přednášky, týkající se včelaření.

——————————————————————————————————————————

Výplata dotace

ZO ČSV Tábor právě obdržela od SZIF dotace pro včelaře 1.D. Peníze budou vypláceny jednotlivým včelařům při odevzdání měli v klubovně včelařského spolku, tedy ve středu 02.02.2022 od 16 do 18 hodin a v sobotu 05.02.2022 od 8 do 11 hodin. Včelaři, kteří se nemohou dostavit osobně, mohou pověřit jinou osobu, která se musí prokázat plnou mocí (nemusí být ověřená). Včelaři, kteří požádali o zaslání částky na účet, dostanou peníze na účet.

——————————————————————————————————————————

Odběr měli

Ve středu 02.02.2022 od 16 do 18 hodin a v sobotu 05.02.2022 od 8 do 11 hodin bude v klubovně včelařského spolku v Táboře od jednotlivých včelařů vybírána měl za účelem vyšetření na výskyt roztoče Varroa destructor.

——————————————————————————————————————————

Metodika

V sekci Legislativa a včely naleznete Metodiku kontroly zdraví včel v r. 2022.