Léto

Včelařské léto přichází pro včelaře zpravidla počátkem měsíce června. Je čas na první medobraní, odebrání převážně květového medu od včel. V tomto období nastává také vrcholový rozvoj u včel. Včelstvům zajistíme dostatečný prostor pro další rozvoj a snůšku. Můžeme si utvořit oddělky ze silných včelstev. Tím také omezíme případné vyrojení včel. V tomto čase poskytují včelstvům po odkvetlé řepce ještě sladinu a pyl kvetoucí akát, pámelník, bez černý, lípa malolistá, slunečnice, vrbka, jetel a další hmyzumilné rostliny. Na stromech se začíná také objevovat medovice. Po odebrání tohoto medu provádíme přeléčení včelstev alespoň Formidolem (kyselina mravenčí). Včelstvo si již vychovává dlouhověké včely pro přečkání nastávající zimy. Nemá-li včelstvo v přírodě ve svém okolí dostatek sladiny a pylu pro své potomstvo, započneme pomalu s přikrmováním. Nenecháme včelstva hladovět, aby matka neomezila plození dlouhověkých včel, což by se negativně projevilo v síle včelstva v zimním období.