VÝSTAVA DARY NAŠÍ ZEMĚ 2021

Táborská zemědělka a botanka dovršila 155 let

Zemědělská škola v Táboře byla založena původně jako Hospodářská škola v roce 1866, dnes působí jako Vyšší odborná škola a  Střední zemědělská škola. Dnešní budova školy byla postavena v letech 1902 – 1904, restaurována v roce 2009.  Budova je postavena v novorenesančním a secesním slohu podle projektu Čenka Křičky. Průčelí zdobí ornamenty a reliéfy významných osobností. Botanická zahrada za školou je druhou nejstarší zahradou v ČR. Zahrada nabízí svět krásných a vzácných rostlin, kterých tu najdeme na 4000 a k tomu 400 dřevin.

K oslavě tohoto jubilea připravila škola a botanická zahrada s Českým zahrádkařským svazem výstavu Dary naší země. Výstava se konala v prostorách přízemí školy od 22. října do 25. října 2021. Pomalu se trousící návštěvníci zde shlédli převážně mnoho odrůd jablek ,hrušní, vína, brambor a také samotné zeleniny. K ochutnávce byl i jablečný mošt. Posledním dnem byla výstava  ukončena odbornou přednáškou o výskytu vzácných ovocných stromů v okrese a vyhlášením soutěže vítěze o nejlepší jablko.

Táborský spolek včelařů zde prezentoval obor včelařství svou výstavou. Zájemci se zde seznámili s informacemi a životě včel na přehledných panelech. Bylo zde promítáno získávání dalších včelích produktů od samotných včel. K dispozici zde byla řada propagačních letáčků. Ukázka včelařského zařízení a pomůcek. Své vědomosti o včelách si mohli návštěvníci ověřit sami vytočením otázky na testovacím kole.   K/J