DEN ZEMĚDĚLCŮ TÁBOR 2021

Vážení přátelé,

i v letošním roce se uskuteční Den zemědělců, potravinářů a venkova okresu Tábor a okolí. Koná se koná v sobotu 2. října od 10 hodin ve Školním statku Tábor – Měšice.

Bude se tu prezentovat i naše organizace, proto Vás srdečně na tuto akci zveme.

včelaři Tábor