Současnost

Český svaz včelařů, z.s. základní organizace Tábor vznikla jako včelařský spolek v Táboře v roce 1894. Dnešní sídlo organizace je na hlavní třídě 9. května v prostorách suterénu domu č.p. 1283 v Táboře. Je členem Českého svazu včelařů. V současné době čítá 129 členů, kteří chovají okolo 1620 včelstev na 160 stanovištích. Ve svém středu má 13 žen, které se také zabývají chovem včel. Věkový průměr členů se pohybuje okolo 64 let. Život organizace spočívá v setkávání členů, vzdělávání členů a zájemců o včelaření, pořádání včelařských výstav, společném boji proti včelím nákazám a další činností ve spolupráci s dalšími subjekty ve městě. Organizace je významně nápomocna začínajícím včelařům, a to formou přednášek s tématikou chovu včel. Prezentuje se každoročně svou včelařskou výstavou na dni otevřených dveří na školním statku v Měšicích. Provádí osvětu široké veřejnosti o vlivu včelích produktů na lidské zdraví a prospěšnost včely na tvorbu krajiny a rovnováhu v přírodě. Spolupracuje s dalšími včelaři a spolky ve svém okolí.