PLACENÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ NA ROK 2022

Milí včelaři, členské příspěvky na rok 2022 můžete hotově zaplatit v klubovně spolku v pátek 26.11.2021 od 15 do 18 hodin nebo v sobotu 27.11.2021 od 8 do 10 hodin.

Členský příspěvek můžete zaplatit i převodem na účet spolku č. 2500857552/2010, jako variabilní symbol uveďte své 6místné číslo chovatele.

Částku členského příspěvku lze spočítat dle vzorce 500 + 16 x P (Kč), přičemž P je počet včelstev chovatele, a to v počtu včelstev, který chovatel hlásil v září t. r. Českomoravské společnosti chovatelů, případně v počtu včelstev, na který žádal letos o dotaci od SZIF (obě čísla by měla být totožná).