MOR NA TÁBORSKU

Mor na Táborsku

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy-mor včelího plodu
nařizuje KVS SVS pro Jč kraj: Vymezení ochranného pásma
Vzhledem ke zjištění nových ohnisek nebezpečné nákazy-moru včelího plodu na katastrálním území Soběslav v okrese Tábor, vymezuje KVS SVS pro jihočeský kraj ochranné pásmo.
Které zahrnuje tato katastrální území:
Borkovice, Čeraz, Dráchov, Dvorce u Tučap, Hruškova Lhota, Chlebov, Klenovice u Soběslavi, Kvasejovice u Soběslavi, Lžín, Mezná u Soběslavi, Mokrá u Soběslavi, Nedvědice u Soběslavi, Přehořov u Soběslavi, Rybova Lhota, Řípec, Sedlečko u Soběslavi, Soběslav, Třebějice, Vesce u Soběslavi, Veselí nad Lužnicí, Vlastiboř u Soběslavi, Záluží u Vlastiboře, Zlukov, Zvěrotice, Žíšov u Veselí nad Lužnicí na okrese Tábor.
Doňov, Újezdec u Kardašovi Řečice na okrese Jinřichův Hradec.
Ochranná a zdolávací opartření ve vymezeném ochranném pásmu se týkají všech chovatelů včel, kteří mají svá včelstva na dotčeném území.
Zakazují se veškeré přesuny včelstev a matek z ochranného pásma!
Přemístnění včelstev a matek uvnitř ochranného pásma je možné jen se souhlasem KVS SVS pro Jč kraj. Pozorovací doba tohoto pásma je 1 rok.
Vydáno pod Č.j. SVS/2016/059913-C V Českých Budějovicích dne 20.5.2016