PŘEDNÁŠKY 2020

Vážení přátelé, chovatelé včel a příznivci včelaření. I v tomto roce 2020 se uskuteční několik přednášek., zejména odborníků a učitelů včelařství. Potěšitelné je pro táboráky, že OO Tábor přenesl svoji přednáškovou činnost zpět do Tábora- Čekanic.

Na měsíc leden byl pozván odborník z Výzkumného ústavu včelařského v Dole Ing. Dalibor Titěra, který je pracovníkem tohoto ústavu a přednášejícím učitelem na Vysoké škole zemědělské v Praze. Přednáška Ing. Dalibora Titěry na téma „ Nemoci, škůdci a zdraví včel“ se uskuteční ve čtvrtek dne 16. ledna 2020 v sále restaurace Na Pěkné vyhlídce v Táboře- Čekanicích, začátek této přednášky je stanoven na 17. hodin. Co se týká oboru včelařství , má Ing. D. Titěra široké spektrum témat a zkušenosti i s vlastím chovem včel.

Jako druhý byl pozván učitel včelařství Jiří Sláma z Chlístova na Vysočině. Přítel Sláma se včelaření věnuje již od mládí. V roce 2000 si založil rodinou včelařskou firmu a se svými 170 včelstvy se stal uznávaným včelařem v tomto kraji. Kromě získávání včelích produktů od včel je také znám výrobou vlastní medoviny. Během vlastního včelaření musel vyřešit vhodné úly a rámkovou míru pro svá včelstva, která má rozmístněná na 7 stanovištích. Přednáška na téma: „Racionalizace včelaření“ tohoto učitele včelařství Jiřího Slámy se uskuteční v čtvrtek 30. ledna 2020 od 17. hodin taktéž v sále restaurace Na Pěkné vyhlídce v Táboře- Čekanicích.

Na měsíc únor byl pozván přednášející odborník v oboru včelařství Ing, Česmír Gazda z Ostravska. Přednáška tohoto odborníka na téma „Zootechnika včelaření“ se uskuteční v úterý 25.února 2020 od 17 hodin v sále restaurace Na Pěkné vyhlídce v Táboře-Čekanicích.

Na měsíc březen byl pozván učitel včelařství Vlastimil Zemánek z Českých Velenic. Přednáška tohoto učitele včelařství na téma „Racionalizace a zootechnika“ se uskuteční v úterý dne 10. března 2020 od 17 hodin v sále restaurace Na Pěkné vyhlídce v Táboře- Čekanicích. Přítel Zemánek včelaří se svoji ženou v obci Cep na své chalupě u Třeboně. Společně se zabývají odchovem matek, tvorbou oddělků a prodejem včelích produktů.

.
Vážení přátelé, jeví se Vám téma přednášek přibližně stejná? Není tomu vždy tak, po dotazech na přednášejícího se dané téma často odkloní dle tázajících. Pořadatel má téma přednášek v požadavku na dotaci určeny, kde je výběr témat omezen.

Na přednášky vás a příznivce včelaření srdečně zvou přednášející a pořadatel.